DB 25

Veselje, molitev in sveto

obhajilo so tvoja opora!