DUHOVNE VAJE IN DUHOVNA SREČANJA

Namen vsakih duhovnih vaj je, da udeleženci poglobijo osebno vero, tako okrepijo odnos z Bogom, drug z drugim ter z bližnjimi. Ne glede na starostno skupino so vsake duhovne vaje osnovane na poslušanju Božje besede, zakramentih, osebni in skupni molitvi, druženju itn. 

V Marijinem domu skozi vse leto pripravljamo duhovne vaje za različne starostne skupine: duhovne vaje v pripravi na zakrament evharistije in birme; duhovne vaje za 4.-9. razred; duhovne vaje v adventnem in postnem času za dijake in študente; duhovne vaje v tišini za mlade in odrasle; duhovne vaje za zakonce in družine.

H krepitvi vezi tako z Bogom kot drug z drugim pa pripomorejo tudi drugi programi za otroke, mlade in odrasle: Poletni duhovno-počitniški teden in popoldanski oratorij za osnovnošolce; priprave na poletni oratorij za mlade; srečanja za žene; predavanja za mlade, odrasle, zakonce in starše; duhovna priprava na božič in veliko noč itd.