ZAČETKI DRUŽBE HČERA MARIJE POMOČNICE

“Po daru Svetega Duha in po neposrednem Marijinem posegu je sv. Janez Bosko ustanovil našo Družbo kot odrešenjski odgovor na globoka pričakovanja deklet. Izročil ji je duhovno dediščino, ki se navdihuje ob ljubezni Kristusa, Dobrega Pastirja, in ji dal močan misijonski zagon …” (Konstitucije FMA 1)

Našo Družbo je ustanovil don Bosko v sodelovanju z Marijo Dominiko Mazzarello, ki je zato imenovana soustanoviteljica. Že leta 1864 je don Bosko v vasi Mornese spoznal Božje delo, ki ga je podobno kot on v Turinu, opravljala med dekleti Marija Dominika. Njej in njenim prijateljicam iz Družbe hčera Brezmadežne je predložil Pravilnik, po katerem bi se vsaka svobodno odločila za popolno izročitev Bogu v novi redovni Družbi, ki jo je nameraval ustanoviti.  5. avgusta 1872 je torej prva skupina sester izpovedala zaobljube  uboštva, čistosti in pokorščine v Družbi FMA. Svojo popolno izročitev Bogu so v veseli preprostosti živele med dekleti in bile zanje znamenje Njegove prehitevajoče ljubezni. Don Bosko je želel, da bi FMA bile »živ spomenik« njegove hvaležnosti Pomočnici, ki je živo in dejavno navzoča skozi vso zgodovino Cerkve in Družbe.

Družba se je začela hitro širiti in s svojim misijonskim poletom že leta 1877 odprla prvi misijon v daljni Ameriki. Kamor koli so šle, so sestre v svoje skupnosti in v vzgojno poslanstvo skušale prenesti »morneški duh«, ki označuje način življenja teh prvih začetkov. Ob smrti Marije Dominike Mazzarello (pri 44 letih), 14. 5. 1881 je zapustila 166 sester v 26 skupnostih. Cerkev je Marijo Dominiko proglasila za sveto 24. junija 1951.