ZA MLADE

KRATKE VIDEO SPODBUDE

V letu družine (19. marca 2021 – 26. junija 2022) sestre FMA s sodelavci pripravljamo kratke video spodbude oziroma kateheze ob apostolski spodbudi Radost ljubezni. Video vsebine se naslanjajo na Pavlovo hvalnico ljubezni in papeževo razlago posamezne dimenzije (AL 91-102). Gledalca spodbudijo k pogovoru, osebnemu razmisleku in refleksiji odnosov.


NAMENJENE SO: mladinskim, veroučnim, predzakonskim, zakonskim skupinam, za osebno rast in družinsko katehezo, predvsem pa voditeljem tovrstnih skupin.

Vsaka video vsebina je podprta s predlogom kateheze, ki vključuje molitev, izbrani evangeljski odlomek in dodatna vprašanja za vodenje pogovora in razmislek.Naj priprošnja naših ustanoviteljev, sv. Janeza Boska in Marije Dominike Mazzarello, spremlja vsa prizadevanja za vzgojo mladih!