ZA MLADE

KRATKE VIDEO SPODBUDE

V letu družine (19. marca 2021 – 26. junija 2022) sestre FMA s sodelavci pripravljamo kratke video spodbude oziroma kateheze ob apostolski spodbudi Radost ljubezni. Video vsebine se naslanjajo na Pavlovo hvalnico ljubezni in papeževo razlago posamezne dimenzije (AL 91-102). Gledalca spodbudijo k pogovoru, osebnemu razmisleku in refleksiji odnosov.


NAMENJENE SO: mladinskim, veroučnim, predzakonskim, zakonskim skupinam, za osebno rast in družinsko katehezo, predvsem pa voditeljem tovrstnih skupin.

Vsaka video vsebina je podprta s predlogom kateheze, ki vključuje molitev, izbrani evangeljski odlomek in dodatna vprašanja za vodenje pogovora in razmislek.


  • Ljubezen ni brezobzirna (maj 2022)

Naj priprošnja naših ustanoviteljev, sv. Janeza Boska in Marije Dominike Mazzarello, spremlja vsa prizadevanja za vzgojo mladih!