ZA OTROKE

VIDEO KATEHEZE ZA DRUŽINE Z MAJHNIMI OTROKI

V obdobju, ki ga je zaznamovala epidemija, so nastale štiri video kateheze za predšolske otroke. Nastale so v okviru vrtca Lavra, kjer delujemo sestre FMA. Kateheze nosijo bogato sporočilo, ki ga podajo na otrokom primeren način z značilno ljubeznivostjo in prijaznostjo do malih gledalcev.

Starši si jih lahko ogledate v spremstvu otrok, po ogledu bo zagotovo sledil spontan pogovor. Nekatere kateheze vas spodbudijo k dejavnosti: izdelavi butarice oziroma rožic za Marijo. Naj vam pomagajo obogatiti največje praznike Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja ter naj vas spodbudijo k zaupljivi drži do Marije, naše nebeške matere.