ZAČETKI V SLOVENIJI

Prve hčere Marije Pomočnice, Slovenke, ki so vstopile v Italiji in tam prejele redovno vzgojo ter izpovedale zaobljube, so prišle v Ljubljano leta 1936.

 

Njihovo prvo poslanstvo je bilo delo v salezijanskih hišah: v zavodu na Rakovniku v Ljubljani in v vzgojnem domu na Selupri Ljubljani. Že leta 1938 pa so v Ljubljani (Karlovška 22) odprle internat za dijakinje in študentke, otroški vrtec in oratorij z raznovrstnimi dejavnostmi. Sestram so se kmalu pridružila nekatera dekleta, ki so želela vstopiti v njihove vrste.

 

Konec 2. svetovne vojne z novo komunistično oblastjo je nenadoma zrušil tudi vse delo hčera Marije Pomočnice v domovini. Edina hiša, ki so jo takrat imele v lasti (v Ljubljani na Karlovški 22), jim je bila odvzeta, sestre pa so bile dobesedno postavljene na cesto. Na različnih krajih so si poiskale zaposlitev, a ostale med seboj trdno povezane.

 

Leta 1959 so se sestre v tedanji Jugoslaviji znova zbrale v skupnost – na Reki na Hrvaškem. Tej skupnosti so počasi sledile še druge.

 

Po letu 1960 so se začele vedno bolj vključevati v župnijsko katehezo in liturgično animacijo po župnijah. Leta 1969 so prišle na Bled, kjer so začele z novo pastoralno dejavnostjo: duhovnimi vajami za dekleta. Število sester je počasi, a vztrajno raslo.

 

10. februarja 1987 je bilo osem skupnosti na ozemlju tedanje Jugoslavije, ki je dotlej pripadalo italijanski inšpektoriji, združeno v samostojno vizitatorijo, ki jo je takratna vrhovna predstojnica Mati Marinella Castagno poimenovala in hkrati zaupala varstvu “Marije Pomagaj z Brezij”. Vizitatorija je čez šest let postala inšpektorija.

 

S političnim preobratom po letu 1989 se je vzgojno-pastoralno delo sester razširilo tudi na druge dejavnosti – poletni oratorij, otroški vrtec, internat, dejavnosti prostega časa.

 

Leta 2006 smo ustanovile zasebni zavod Dominika z namenom, da bi se v slovenskem prostoru v duhu krščanskega humanizma in don Boskovega preventivnega sistema med otroki, mladino in odraslimi (predvsem med dekleti in ženami) širile človeške in krščanske vrednote ter kultura življenja.

 

Do leta 2010 se je prej omenjenim dejavnostim pridružilo delo s prostovoljci v organizaciji VIDES, animacija ZMP in formacija prve skupine salezijank sotrudnic.

V letu 2020 inšpektorija zaradi mednarodnosti sprejme novo ime: “Slovensko-hrvaška inšpektorija Marija Pomočnica”. Obsega šest skupnosti v Sloveniji in dve na Hrvaškem (v Zagrebu in na Reki). Več sester je tudi v misijonih in v Italiji.