NOVO MESTO

SKUPNOST: »Jezus Dobri pastir« (2008)

Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto

Tel.: +386 (0) 7 384 44 21

e- pošta: hmp.novo.mesto@rkc.si