ORATORIJ

Don Bosko je ustanovil oratorij kot vzgojni prostor, v katerem mladi zorijo v dobre kristjane in poštene državljane. V Sloveniji se je zadnjih desetletjih razvil predvsem v tedne počitniškega programa, večinoma organiziranega po župnijah, kjer se vsako leto ob zgodbi zgledne osebnosti, katehezi, molitvi, delavnicah, igrah, izletih … srečujejo teden ali več  osnovnošolski otroci  pod vodstvom animatorjev in voditeljev. Sestre HMP sodelujemo pri nastajanju vsakoletnih gradiv za oratorijski program, pri Združenju animatorjev oratorija, predvsem pa pri spremljanju in formaciji animatorjev ter vodenju oratorija v krajih, kjer živimo in delujemo.

Več o oratoriju: