MARIJANSKA RAZSEŽNOST

Naše ime, hčere Marije Pomočnice, ki ga je izbral don Bosko in ki ga je Marija Dominika Mazzarello z veseljem sprejela, izraža marijansko identiteto naše skupnosti in vsebuje povzetek duhovnosti, ki mora prežemati naše osebno in skupno izkustvo.

Vsaka od nas je živ spomin na Marijo, podoba Device Magnifikata. V zvestobi razvija karizmatični načrt, po katerem je don Bosko hotel, naj bo naša Družba »živ spomenik hvaležnosti Mariji Pomočnici« (Cron I 305-306), znamenje in priče Božje ljubezni do mladih.

Kot mati in učiteljica nam Devica Marija navdihuje sodoben slog življenja in nam pomaga iskati najprimernejše poti, da bi postali znamenje in izraz Božje preventivne ljubezni do mladih (prim. K 1).

Po karizmi naših ustanoviteljev smo poklicane ne le da se z otroškim srcem obračamo na Marijo, temveč da kakor ona, v rodovitnosti, ki jo daje Sveti Duh, postanemo pomočnice in voditeljice, da bi Jezusovo življenje raslo v vseh, ki so nam zaupani.