SALEZIJANSKA MLADINA


Salezijanska mladina smo animatorji, mladi, salezijanci, sestre HMP, sotrudniki …

Vključuje različne skupine, ustanove in organizacije mladih, ki se navdihujejo ob  sv. Janezu Bosku in sv. Mariji Dominiki Mazzarello, živijo iz salezijanske mladinske duhovnosti in delujejo v duhu preventivnega vzgojnega sistema, ter se med seboj povezujejo. Za povezovanje skrbi koordinacijska ekipa, katere del je tudi sestra HMP.