DB 24

Vsakdo naj opravlja

svoje dolžnosti zavedajoč

se Božje navzočnosti.