KATEHEZA

“Srce naše evangelizacije je oznanjevanje Kristusa, ki se vrši v različnih oblikah pastoralnega služenja, zlasti pa s katehezo. Ta pomaga k dozorevanju vere in njeni vključitvi v kulturo in življenje.” K70,1

Kateheza ostaja naša prednostna naloga. Bog preko tovrstnega oznanjevanja tudi danes odrešuje svet. Sestre sodelujemo v župnijah in izvajamo katehezo za vse starostne skupine otrok in mladih. Prav tako smo vključene pri formaciji animatorjev in katehetov. Za otroke od 3. do 6. leta starosti smo razvile takoimenovane Svetopisemske urice.