POKLIC HČERE MARIJE POMOČNICE

Don Bosko in Marija Dominika Mazzarello sta po nagibu Svetega Duha in po neposrednem Marijinem posegu s svojo vzgojno karizmo mladim približala Jezusa, Dobrega pastirja, ki daje življenje v obilju.

Vzgojna izkušnja Marije Dominike in prvih morneških sester nas ne neha navdihovati. Živijo preprosto in v veselju, ki je »znak srca, ki zelo ljubi Gospoda« (L 60,5), pa čeprav hkrati doživljajo izkustvo križa, ki se jih dotika v njihovih mejah, bolezni in smrti. Ne glede na težave, skupaj ustvarjajo »dom Božje ljubezni« in živijo v medsebojnih odnosih, ki so bogati z evangeljskimi vrednotami.

Tudi danes, kot so delale naše prve sestre v Mornezah, se posvečamo vzgojnemu delu z mladimi in z ženami ter ob tem izpovedujemo svoje veselje nad srečanjem z Jezusom, ki nas kliče, naj bomo znamenje človeštva, prerojenega v njegovi vstajenjski skrivnosti.

V svojih okoljih na različne načine izražamo prednostno ljubezen do najmanjših in do ubogih. To ljubezen živimo v duhu gesla »Daj mi duše, drugo vzemi« in v pokorščini Jezusovi besedi: »Kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme.« (Mt 18, 5).

 Dekle, če iščeš, se sprašuješ, kaj je tvoja življenjska pot in bi se rada pogovorila o tem, nam lahko pišeš na spodnji naslov.

Hčere Marije Pomočnice
Rakovniška 21
1000 Ljubljana

e-pošta: hmp.inspektorica@rkc.si