LJUBEZEN SE NE BAHA IN NE NAPIHUJE – PREDLOG KATEHEZE

Uvodna dinamika: Če skupina rada poje, predlagamo, da za začetek srečanja skupaj zapojete kakšno pesem (akordi in besedila). Tukaj je nekaj predlogov na temo ljubezen: Če letal bi (št. 18 na povezavi), Kakor sem jaz ljubil vas (št. 60 na povezavi).


Molitev: po znamenju križa voditelj povabi k poslušanju svetopisemskega odlomka: Filipljanom 2,1-18.

Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo Duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolníte moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu.

Nekaj trenutkov tišine.

Voditelj: Biti ponižen pomeni, da v odnosih ne postavljam v središče sebe, ampak odnos, ki ga imam s sočlovekom, odnos z Bogom. Da se učim živeti za sočloveka, da zanj skrbim in ga podpiram. Da se odpovem postavljanju pred drugimi in se nimam za boljšega, za bolj duhovnega, za modrejšega. Pri tem nam je največji zgled Jezus, ki je »prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem«. Molimo, da bi znali prevzeti podobo služabnika in brez napuha vstopati v odnose z Bogom in ljudmi.

Očenaš … Slava Očetu … Marija, Pomoč kristjanov, prosi za nas!Ogled videa in pogovor. Sledi ogled video kateheze. Po ogledu si podelimo vtise o filmu, kaj si bomo zapomnili, kaj nas je začudilo, s čim se strinjamo/nestrinjamo, si podelimo mnenja. Sledi pogovor, kjer so vam lahko v pomoč naslednja vprašanja:

  • Kako pri sebi prepoznam napuh? In kako ga odpravljam?
  • Na kakšen način lahko prakticiram ponižnost, ki je nasprotje napuhu?
  • Katero dejanje, besede ali misli sem nazadnje imel, ki so prišle iz napuha ali bahanja?
  • Kako krotim napuh v molitvah?
  • Kaj konkretno lahko naredim, da se nimam za boljšega od drugih? In kaj lahko naredim, da se preneham primerjati z drugimi?

Če voditelj oceni, da so vprašanja za vašo skupino preveč osebna, naj se skupina razdeli na podskupine/pare, saj je zaupanje tako večje, oziroma vsak posameznik napiše vprašanja in odgovore na listek, na koncu pa sledi podelitev.

Na koncu se zahvalimo vsem, ki so prišli, si vzeli čas za to katehezo. Priporočamo, da sledi sproščeno druženje, klepet.