LJUBEZEN NI NEVOŠČLJIVA – predlog kateheze

Uvodna dinamika: Če skupina rada poje, predlagamo, da za začetek srečanja skupaj zapojete kakšno pesem (akordi in besedila). Tukaj je nekaj predlogov na temo ljubezen ni nevoščljiva: Bojim se samote (št. 13 na povezavi), Nihče ne ljubi te kot jaz (št. 99), Cesta zvabila me je.


Molitev: po znamenju križa voditelj povabi k poslušanju evangelskega odlomka, kjer bodimo posebej pozorni na odnos med starejšim in mlajšim sinom.

Iz evangelija po Luku (Lk 15,20-32).

Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svojeposestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešilsem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ Oče pa je naročil svojim služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo! Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti.Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples.Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj je to?‹ Ta mu je rekel: ›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj.‹ Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril: ›Glej,toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.‹ On pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden.‹

Nekaj trenutkov tišine.

Voditelj: Kako pogosto se najdemo v enaki vlogi kot starejši brat. Preplavi nas nevoščljivost, zavist, ljubosumje. Nekdo je nekaj dobil, česar jaz nisem, nekdo je bil deležen pozornosti, ki je jaz nisem. Včasih se celo zdi, da je nekdo deležen ljubezni in usmiljenja, ki ga jaz nisem. A Bog Oče ne popusti. Vabi nas in nas prepričuje, naj se veselimo in vzradostimo takrat, ko je nekdo deležen teh dobrin, nam pa se dzi, kot da jih mi nismo. Bog stopi do nas in nas vedno znova pregovarja: Poveseliti in vzradostiti se je treba! Molimo, da bi znali imeti odprto srce za veselje in usmiljene. Da bi drugim pustili in privoščili srečno, obdarjenost, ljubljenost. Molimo, da bi imeli odprto srce za pravo ljubezen. Kajti prava ljubezen ni nevoščljiva.

Očenaš … Slava Očetu … Marija, Pomoč kristjanov, prosi za nas!Ogled videa in pogovor. Sledi ogled video kateheze. Po ogledu si podelimo vtise o filmu, kaj si bomo zapomnili, kaj nas je začudilo, s čim se strinjamo/nestrinjamo, si podelimo mnenja. Sledi pogovor, kjer so vam lahko v pomoč naslednja vprašanja:

  • Do katerega človeka sem najpogosteje nevoščljiv in zakaj?
  • Na katera dejanja, besede odreagiram nevoščljivo in zakaj?
  • Kako jaz drugim pokažem, da bližnjemu privoščim srečo, da nisem ljubosumen, da sem vesel za njih?
  • Ali se ti zdi, da je bil starejši sin upravičeno jezen in nevoščljiv na mlajšega brata? Kaj si misliš o Očetovih besedah, da se je treba vzradostiti in poveseliti ob tem?
  • Kako lahko bolj cenim darove, kvalitete mojih bližnjih?
  • Kaj konkretno lahko naredim, da imam svoje želje pod nadzorom? In kaj lahko naredim, da nisem nevoščljiv do drugega?

Če voditelj oceni, da so vprašanja za vašo skupino preveč osebna, naj se skupina razdeli na podskupine/pare, saj je zaupanje tako večje, oziroma vsak posameznik napiše vprašanja in odgovore na listek, na koncu pa sledi podelitev.

Na koncu se zahvalimo vsem, ki so prišli, si vzeli čas za to katehezo. Priporočamo, da sledi sproščeno druženje, klepet.