DB 9

Kdor ne živi v miru

z Bogom, nima miru

v sebi in zato ne živi

v miru z drugimi.