DB 18

Tvoje življenjsko geslo

naj bo »veselje«,

a veselje brez greha.