Rožni venec

Budilka prebuja v novi dan. Misli se zaustavijo pri dogajanju, ki bo napolnilo ta dan. Marsikdaj je urnik poln, prepoln obveznosti. Da bi vanj strpali še mašo ali molitev rožnega venca se mnogokrat zdi nemogoče. In vendar nas Marija prek prikazovanj vabi k vztrajanju v molitvi. »Molite vsak dan rožni venec!« (prikazanje v Fatimi)

Molitev ni nekaj nepomembnega. Vzeti si čas za molitev, pomeni dati nekaj svojega časa Bogu – Nejmu, ki nas je ustvaril in od katerega vse prihaja. Je izraz zaupanja Bogu, da bo blagoslovil človeška prizadevanja in delo. Je tudi izraz zavedanja, da ni vse v človeški moči. In navsezadnje je to izredno močno orodje, po katerem Bog naklanja mir in potrebnih milosti.

Ta mesec smo posebej povabljeni k molitvi rožnega venca. Premišljujmo, kako bi lahko molili s čim bolj veselim srcem. Molitev je potrebna tako nam kot našim potomcem in celemu svetu, zato ji je vredno nameniti pomembno mesto v naših urnikih.