Obdarjeni za mlade

Don Bosko je nekoč zapisal: “Gospod Bog, bogat z milostmi in blagoslovi, razliva svoje premnoge nebeške darove na vse tiste, ki se trudijo pridobiti duše Jezusu Odrešeniku, storiti dobro ogroženi mladini, vzgojiti dobre kristjane Cerkvi in poštene državljane civilni družbi, da bi tako vsi nekoč mogli postati srečni prebivalci nebes.”

Tako je leta 1876 ustanovil Združenje salezijancev sotrudnikov, ki ima v svetu trenutno okrog 27.000 članov. Pri nas v Sloveniji nas je okoli 70, združeni pa smo v petih centrih: Bled, Sodražica, Šentjošt, Sevnica in Rakovnik.

Salezijanci sotrudniki smo tisti, ki želimo živeti evangelij v skladu s salezijansko karizmo kot laiki, v svetu. V Marijinem domu pri sestrah hčera Marije Pomočnice na Bledu se enkrat mesečno srečujemo že od leta 2008, ko je bil ustanovljen Center salezijancev sotrudnikov Bled. Tudi v času prepovedi združevanja zaradi širjenja bolezni koronavirusa COVID-19 smo se srečevali, a takrat po ZOOM-u. Po zgledu sv. Janeza Boska in sv. Marije Dominke Mazzarello se tako gradi tudi naša skromna, a generacijsko pestra skupina na Bledu, ki šteje enajst članov skupaj z delegatko s. Martino.

Vsak izmed nas pa je po svojih zmožnostih vpet v življenje in delo Marijinega doma, kraja, okoliških župnij. Z vključevanjem v župnijsko življenje vsak poskuša živeti evangelij in ga v preprostem zgledu oznanjati drugim, predvsem mladim, družinam in ljudem pomaknjenim na rob družbe. Z veseljem se vključujemo tudi v programe Marijinega doma pri sestrah, kjer pomagamo pri raznovrstnih opravilih, ki so potrebna ob duhovnih vajah, pogovornih večerih, svetopisemskih uricah, čiščenju doma, izobraževanju …

Najbolj pa svoje poslanstvo čutimo, ko lahko vsakršno dobro delo podpremo z molitvijo in tihim delom v ozadju.

Člani centra Bled