Nova video spodbuda: Ljubezen je dobrotljiva

Ste vedeli, da se beseda dobrotljiva, če gledamo izvirnik, v celotem Svetem pismu pojavi samo v pismu Korinčanom? Beseda je močna in globoka, pomeni namreč, “da je ljubezen drugim v korist in jim pomaga” (Apostolska spodbuda Radost ljubezni).

Vabljeni k ogledu spodbude, spodaj pa najdete predlog kateheze, ki jo lahko izvedete v svoji mladinski/predzakonski/zakonski ipd. skupini.


Predlog kateheze


Uvodna dinamika: Če skupina rada poje, predlagamo, da za začetek srečanja skupaj zapojete kakšno pesem (akordi in besedila). Tukaj je nekaj predlogov na temo ljubezen: Dar ljubezni (št. 24 na povezavi), Nihče ne ljubi te kot jaz (št. 99), Sprejmi ta dar (Darujem ti ljubezen, št. 154), Besede ljubezni (pesmarica Jubilate 3), Ljubezen popona (Jubilate 3).


Molitev: znamenje križa. Iz evangelija po Marku (Mr 10,42-45).

Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«

Nekaj trenutkov tišine.

Voditelj: Jaz sem Bog, ki daje in daje in daje … S smrtjo na križu nisem ničesar zadržal zase: svoje življenje sem izlil kot pitno daritev. V moji naravi je, da dajem, zato iščem ljudi, ki so pripravljeni sprejemati v polnosti. Če želiš imeti z menoj pristen odnos, potrebuješ predvsem dve lastnosti: sprejemljivost in pozornost. Sprejemljivost pomeni, da si pripravljen biti izpolnjen z obiljem mojih dobrot. Pozornost ti omogoča, da usmerjaš pogled name, da me iščeš v vsem (odlomek iz knjige V tvoji navzočnosti za dan 28. marec).

Jezus nam dobrotljivo izkazuje svojo ljubezen, a od nas je odvisno, če jo sprejmemo. Zmolimo Očenaš in Zdravamarijo, da bi bilo naše srce odprto za božjo dobroto.

Očenaš … Slava Očetu … Marija, Pomoč kristjanov, prosi za nas!


Ogled videa in pogovor. Sledi ogled video kateheze. Po ogledu si podelimo vtise o filmu, kaj si bomo zapomnili, kaj nas je začudilo, s čim se strinjamo/nestrinjamo, si podelimo mnenja.

Udeležence vprašamo, kaj njim pomeni beseda služenje. Kako jim je ob misli, da Jezus služi njim? Ali mu to pustijo in kje v življenju vidijo, da jim služi? Lahko jih vprašamo, če se spominjo kakšenga odlomka iz Svetega Pisma, preko katerega vidimo, da nam Jezus služi.

Razlaga besede služenje (povzeto po: Papež Frančišek, avdienca, sobota, 12. marec 2016)

Služenje pomeni konkretna ljubezen do bratov in sester. Pomembno je da se vsak dan znova podamo na pot služenja. Kajti ljubezen je konkretno služenje drugim. Ljubezen niso le besede, so dejanja in ponižno služenje. To pomeni, da damo na razpolago darove, ki nam jih je podaril Sveti Duh, da bi skupnost lahko rastla. Služiti pomeni delati to, kar je delal Kristus. Primer: umivanje nog učencem pred zadnjo večerjo (stopiš iz sebe, ker vidiš drugega, ki te potrebuje, in se odzoveš s konkretnimi gestami ljubezni, dobrote).

Po podelitvi priporočamo, da voditelj pove osebno izkušnjo, kje vidi, da Jezus služi njemu ali kako on služi drugim, Bogu. Za nadaljevanje pogovora so vam lahko v pomoč naslednja vprašanja.

  • Kakšni so moji talenti in ali jih uporabljam za služenje drugim ljudem in Bogu?
  • S katerimi dejanji mi bližnji pokaže, da me ima zares rad in misli name?
  • S katerimi dejanji jaz pokažem bližnjemu, da ga imam rad in mislim nanj?
  • Ko služim, dajem in se darujem drugim, počenjam to z veseljem in ljubeznijo? Pričakujem kaj v zameno? Ali je moje služenje čisti dar?
  • Kaj konkretno lahko naredim, da služim z večjo ljubeznijo?

Če voditelj oceni, da so vprašanja za vašo skupino preveč osebna, naj se skupina razdeli na podskupine/pare, saj je zaupanje tako večje, oziroma vsak posameznik napiše vprašanja in odgovore na listek, na koncu pa sledi podelitev.

Na koncu se zahvalimo vsem, ki so prišli, si vzeli čas za to katehezo. Priporočamo, da sledi sproščeno druženje, klepet.