Kdo se skriva v bolnih?

Ko pomagamo nekomu, ki je v stiski, strežemo Jezusu. To resnico nam razodeva Božja beseda na praznik Kristusa, Kralja vesoljstva. Beremo, da bo prišel Kristus v svojem veličastvu in vsi angeli z njim. Si predstavljate, kako bo to veličastno! Kristus je namreč kralj vesoljstva: nebes in zemlje. Iz zgodovine poznamo kralje, kot na primer kralja Davida, ki je bil Izraelov kralj, in še mnoge druge. Vsi ti kralji so imeli oziroma imajo oblast na določenem ozemlju. Nikoli pa ni bilo kralja, ki bi vladal celi zemlji. Kristus pa ni kralj samo zemlje, pač pa celega vesoljstva! Je kralj vsega ustvarjenega.

Kralj ima svoje kraljestvo. Ga ima tudi Kristus? Seveda. Večkrat govori o nebeškem ali Božjem kraljestvu. Danes smo prebrali: »Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta!« Kristus kralj, želi, da prebivamo z njim v njegovem kraljestvu, da postanemo odgovorni dediči Njegovega kraljestva. Pri krstu smo namreč že postali Božji otroci in prejeli kraljevsko službo.

Kjer je Božje kraljestvo, tam vlada veselje, mir, potrpežljivost, krotkost, blagost, dobrotljivost in predvsem ljubezen. Zato bo tudi Kristus, ko bo prišel v slavi, sodil vsa naša dejanja z merilom ljubezni.