Intervju z udeleženko sinode, s. Yvonne Reungoat

Ob začetku splošnega zasedanja sinode o sinodalnosti v Cerkvi, ki poteka v Vatikanu od 4. do 29. oktobra 2023, nekdanja vrhovna predstojnica družbe hčera Marije Pomočnice, ki jo je papež imenoval v skupino izvedencev in moderatorjev, s. Yvonne Reungoat, posreduje pričakovanja in izzive ter cilje, ki jih vidi pred doživljanjem te izkušnje Cerkve.


Ta sinoda predstavlja več novosti, med drugim metodologijo sinodalnosti, ki se je izvajala skozi vse stopnje. Kakšno izkušnjo pričakujete?

To je dogajanje, ki ga hoče papež ne kot nek dogodek, pač pa kot pot, ki naj se začne pri bazi, v konkretnem življenju vseh vernikov, vseh krščenih, v dužinah, v škofijah, v državah, na celinah. Vse je usmerjeno v to, da bi vse Božje ljudstvo živelo notranje in zunanje tako, da bo pripomoglo k skupnemu napredovanju. Drža notranjega poslušanja Svetega Duha, stvarnosti ljudi in tega kar živi Cerkev v različnih stvarnostih, pa tudi tistih, ki niso v Cerkvi, da bi se potem prepustili vstopanju v ta proces medsebojnega dialoga, ki se ne bo zaključil ne s tem splošnim zasedanjem, ne s tistim, prihodnje leto, pa tudi ne, ko bo sinoda zaključena. Sinodalna Cerkev je poklicana da nadaljuje to pot, saj je v njeni naravi, da je sinodalna.


Kako se v ta globalni proces vključuje splošno zasedanje in kateri so cilji?

Sinodalno skupščino, ki se bo zbrala od 1. oktobra – pravzaprav od 30. septembra – do konca meseca, ne smemo misliti nepovezano s celotno potjo vse od začetka leta 2021, ki jo doživljamo na vseh ravneh. Priprave so dosegle vrhunec na sedmih celinskih skupščinah, na katerih so bile zbrane pomembne točke in vprašanja Cerkve na vsaki celini ter posredovane v razmislek skupščini. Prvo razločevanje bo potekalo na podlagi Instrumentum laboris (Delovnega dokumenta), ki je nastal na podlagi zaključkov celinskih sinod. Razločevanje, ki se bo začelo na tej prvi skupščini, bo podlaga za naslednje zasedanje oktobra 2024.

Cilj skupščine je ponovno zagnati proces, ga udejanjiti v običajnem življenju Cerkve in ugotoviti, po katerih poteh nas Sveti Duh vabi, da kot Božje ljudstvo odločneje hodimo skupaj. Namen ni priprava dokumentov, temveč odpiranje obzorij upanja za uresničevanje poslanstva Cerkve. Naloga tega prvega zasedanja je, da začnemo razločevanje.


Na katere izzive naj bi ta sinoda odgovorila?

Na sinodi je eno samo vprašanje: kaj Cerkev kot sinodalna živi? In kateri so koraki, da bi rasli v tej sinodalni razsežnosti? Ne gre za razmislek o sinodalnosti, temveč za razločevanje, kako Cerkev živi sinodalno razsežnost, ki je njena narava. Cerkev, ki že ima izkušnjo, ki hodi, ki se zaveda svoje poti in vidi, da je treba narediti še nekaj korakov za nadaljnjo rast. Zato bo izziv sinodalnih skupščin to razločevanje ter začrtati konkretne korake, kako Cerkev spremljati. To bo ob koncu drugega zasedanja predloženo svetemu očetu, ki bo nato zaključil celoten proces.


In kakšne so novosti te sinode glede na dosedanje?

Novosti so med udeleženci, ki jih je 464, med njimi 85 žensk, od katerih jih ima 54 volilno pravico: več prostora za ženske, tudi pri zastopanju generalnih predstojnikov – v prejšnjem je bilo 10 moških, zdaj pa bo 5 moških in 5 žensk zastopalo zveze vrhovnih predstojnic in predstojnikov. Prvič bodo prisotni udeleženci sinodalnih procesov z vseh celin, ki niso škofje in so lahko laiki, tisti, ki so sodelovali na različnih stopnjah sinodalne poti bodo sedaj dejanski člani sinode z glasovalno pravico. To bo zagotovilo nadaljevanje poti na vseh celinah, ker jo bodo udeleženci naredili navzočo in ji hkrati zagotovili univerzalno razsežnost.

Novost je tudi v metodi: skupine – 35 z 10/11 osebami in moderator – bodo imele dve srečanji, na katerih bodo uporabljale metodo pogovora v Svetem Duhu. To je poslušanje Svetega Duha, ki govori tudi skozi odmeve ali vprašanja ljudi; vsak se bo lahko izrazili, potem pa se bodo morali zbližati glede tega, kar se jim bo zdelo pomembno, da prinesejo na celotno skupščino, bodisi kot vprašanja bodisi kot razmislek. Res lahko pride do razhajanj, vprašanj, idej, na katere bo treba opozoriti, da bi v največji meri spoštovati bogastvo, ki se bo pojavilo.


Kako to, da se sinoda katoliške Cerkve začne z ekumenskim bdenjem?

To je močno sporočilo. Papež že od vsega začetka vztraja pri ekumenski razsežnosti sinodalnosti in pravi: “Ni sinodalnosti brez ekumenizma in ni ekumenizma brez sinodalnosti.” Ta zamisel izhaja iz sanj, ki jih je ob začetku sinode 9. oktobra 2021 izrazil brat Alois, prior iz Taizéja. V organizaciji je ekumenska skupnost iz Taizéja, pa tudi Cerkev v Rimu in Italiji ter različna združenja in skupine. Prisotni bodo tudi številni voditelji drugih verstev.

Gre za pomemben trenutek, saj ga pripravljajo mladi, stari med 18 in 35 let, ki so 29. septembra zvečer prispeli v Rim iz različnih delov Italije in Evrope. To so mladi različnih veroizpovedi, povabljeni k sodelovanju v tem sinodalnem trenutku. Molitveno bdenje Together (Skupaj) 30. septembra na Trgu svetega Petra predstavlja pomemben trenutek, trenutek klicanja Svetega Duha. Gre za povezanost Božjega ljudstva, da bi skupaj doživljali izkušnjo sinodalnosti.


Kako je Božje ljudstvo vključeno v delo sinode?

Papež je dejal: “Brez molitve ne bo sinode.” Sinoda je bistveno dogodek molitve in poslušanja, ki ne vključuje le članov sinodalne skupščine, ampak vse krščene, vsako krajevno Cerkev. Vsi smo poklicani, da se združimo v občestvu molitve in v vztrajnem klicanju Svetega Duha, da bi nas vodil pri razločevanju, kaj Gospod danes pričakuje od svoje Cerkve. V tej molitvi bo na sinodalni skupščini v moči Svetega Duha navzoče celotno cerkveno življenje. V pripravah je bil poudarek na vključevanju krščanskih skupnosti, redovnih skupnosti v molitev v času sinode. Naj vsi začutijo, da to ni le dogodek, ki se odvija v Vatikanu, ampak dogodek, pri katerem sodelujemo z molitvijo in z željo, da bi v nas rasla zadržanja skupne hoje in bi tako doprinašali Cerkvi svoj prispevek.


Prvič bodo sodelovali tudi izvedenci in moderatorji, k čemer ste bili kot udeleženka povabljeni tudi vi, mati Yvonne. Kakšna bo vaša naloga in v kakšnem duhu jo živite?

Vsekakor z nekaj tesnobe, saj je to nekaj novega. Vendar tudi z veliko hvaležnostjo za izkazano zaupanje in še posebej za zaupanje v redovno družbo FMA. Poklicana sem, da olajšam izražanje, razločevanje in nemoteno delo v skupinah, da bi sinoda lahko dala dober prispevek k nadaljevanju poti Cerkve. Sodelovanje na sinodi je tudi dar, ki me bo obogatil za moje poslanstvo kot članica dikasterija za škofe. V svojem srcu bom nosila svojo celotno redovno Družbo ter vsa dekleta in fante. Računam na vaše molitve in se vam že vnaprej zahvaljujem.


Vir: https://www.cgfmanet.org/

Prevod: s. Irena Novak, FMA