40. dnevi duhovnosti salezijanske družine

V nedeljo, 16. januarja 2022, so se zaključili 40. dnevi duhovnosti salezijanske družine. Kot vsako leto je bila tudi letos vsebina dnevov vezilo vrhovnega predstojnika salezijanske družine don Ángela Fernández Artime, ki letos nosi naslov: »Vse delajte z ljubeznijo, nič iz prisile«. Misel sv. Frančiška Saleškega, zavetnika salezijanske družbe, ki nas ob 400. obletnici smrti vabi, da bi poglobili njegovo duhovnost,  ponovno odkrili bogastvo njegovega učiteljstva za vso Cerkev in njegovo povezanost z don Boskom.

40. dnevi duhovnosti salezijanske družine so potekali od 13. do 16. januarja 2022 v Valdoccu, Torino, kjer nas je bilo navzočih okrog 150 članov različnih skupin salezijanske družine. Več kot 10 tisoč pa je sledilo dogajanju on-line. Takoj ob začetku dnevov smo si pogledali video  Vezila 2022 in prisluhnili predstavitvenim besedam vrhovnega predstojnika, ki je poudaril, da so mostovi med sv. Frančiškom Saleškim in don Boskom mnogi. Veliko stvari ju ne le povezuje, ampak dela enaka. V nadaljevanju je vrhovni predstojnik izhajajoč iz sedmih točk, ki jih navaja v Vezilu poudaril sledeče: Samo v svobodi se lahko približamo Bogu. Bog je ljubezen. Ko se nekdo čuti ljubljenega, odgovori z ljubeznijo. Kot drugo nas je povabil, da bi kot sv. Frančišek Saleški in don Bosko verjeli v človeško dobroto. »V vsakem mladem človeku, naj bo še tako ubog, je točka dobrega.« In kot sad tega leta, nas vabi vrhovni predstojnik, naj bo prenova, da se ponovno ogrejemo za »Daj mi duše, drugo vzemi.« Geslo sv. Frančiška Saleškega, ki ga je don Bosko naredil za svojega. Vemo, da je sv. Frančišek Saleški živel pod vplivom janzenizma in kalvinizma, kjer je bila močna misel, da smo vsi zaradi grešnosti obsojeni na večno obsodbo. To duhovno stisko je sv. Frančišek Saleški premagal z molitvijo: »Gospod, tudi če sem vnaprej določen na večno obsodbo, jaz v tem času, ki mi ostane v življenju, želim ljubiti Tebe! Želim živeti zate! Želim delati dobro. Želim biti eden tvojih. In če me potem čaka večna obsodba, jo bom sprejel.« Sv. Frančišek Saleški je verjel v svetost vsakdanjika in don Bosko mu je v tem sledil. V svoji vnemi vabi vse mlade, da bi postali sveti. Spomnimo se samo na pogovor med don Boskom in Dominikom Saviem. Ob koncu je vrhovni predstojnik podal še dve misli: sv. Frančišek je bil  velik duhovni spremljevalec, enako tudi don Bosko za mlade. Kaj pa mi danes? Tudi mi moramo rasti v tem. Posvečene pa mora še posebej zaznamovati resnična dobrota. Ljubezen do bratov in sester dokazuje kvaliteto naše molitve. In zaključil, da je bil sv. Frančišek kot  tudi don Bosko velik častilec Srca Jezusovega. Mnoge naše skupnosti, hiše in cerkve so posvečene Srcu Jezusovemu. Zato »Vse delajte z ljubeznijo, nič iz prisile«.

V dnevih, ki so sledili, smo preko obiska posameznih delov Valdocca, okrogle mize, različnih predavanj, odprtja razstave o sv. Frančišku Saleškem, dela po skupinah, molitvah in obhajanju svetih maš, pogovorov, družabnega večera in drugih trenutkov ob mizi, na poti od teatra do sobe in nazaj, ob kavi ali na dvorišču …, to vsebino samo še poglabljali. Duhovno bogastvo sv. Frančiška Saleškega je veliko za vseh 32 skupin salezijanske družine in nas vabi, da bi zaživeli kot don Bosko milost edinosti med dejanji in molitvijo … »Vse delajte z ljubeznijo, nič iz prisile«.


s. Martina G., FMA