Zdravje bolnikov

Vzklik Mariji »Zdravje bolnikov« razodeva moč vere v Marijino mogočnost, da lahko ozdravlja naše bolezni. Marija je v resnici Soodrešiteljica človeštva in milost odrešenja se po Njej razliva na vse slabosti in krhkosti človeške narave, ki so posledica greha.

Tudi Jezus je v svojem zemeljskem življenju ozdravljal vse bolezni. In ko je poslal svoje učence oznanjat evangelij, jim je dal zmožnost ozdravljanja (prim Mk 16,18). V zgodovini so mnogi oznanjevalci in svetniki imeli moč ozdravljanja, tako duhovnega kot fizičnega.

Kako naj ne bi imela – na vzvišen način – tega daru ozdravljanja Božja Mati, Mati človeštva, Kraljica apostolov in svetnikov?

»… kajti iz njega je izhajala moč in ozdravljala vse« (Lk 6, 19).

 

Ob obhajanju zakramenta bolniškega maziljenja Cerkev kliče na pomoč Marijo, zdravje bolnikov. Naj v vsakem času prosi za bolne in jih materinsko spremlja.

Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas.

 

(Ob Marijinem liku, ki je osvetljeval Oratorij 2017, ta spletni uvodnik spremljajo kratka razmišljanja ob litanijskih vzklikih in ostajajo na razpolago v arhivu.)