ZAPOSLITEV

Prosim vas za molitev, da bi dobila tako zaposlitev, ki bi jo z veseljem opravljala.

Hvala in Bog vam povrni.