STISKA

V stiski vas prosim za molitev in Božjo pomoč, naj se me Bog usmili in mi bo blizu.

Res prosim in iskrena hvala!