ZA SINOVA

Prosim, molite za sinova, da bosta uspešna in zdrava, posebno prosim za ozdravitev mlajšega od astme. Naj nam Jezus in Marija pomagata in pošljeta Svetega Duha nad vse nas.