LJUBEZEN

Drage sestre, molite zame, da bi res čim prej spoznala ljubezen svojega življenja. Lepa hvala in Bog vam povrni.