ZA SINA S POSEBNIMI POTREBAMI

Prosim molite za mojega sina s posebnimi potrebami in njemu podobne, da bodo zmogli graditi zdrave medsebojne odnose in razvijati tudi občutek za ljudi okrog sebe.