ZA SINA S POSEBNIMI POTREBAMI

Prosim, molite za mojega sina s posebnimi potrebami in njegove vrstnike – da bodo tudi kot dijaki imeli dovolj volje in moči za uspešno šolsko delo in da bodo gradili zdrave medsebojne odnose.