ZA BOLNICO

Prosim vas za molitev za zdravje sestre od moje žene, ki je zbolela za rakom. Priporočamo jo Magdaleni Gornik za čudež.