ZA RODOVITNO ANIMACIJO

Zadnji vrhovni zbor (2021) hčera Marije Pomočnice je Družbi predlagal t.i. medresorski seminar, ki naj spremlja inšpektorice, inšpektorialne svetovalke in ostale sestre, ki v inšpektoriah na drug način služijo pri animaciji Preventivnega sistema.

Seminarji združujejo posamezne medinšpektorijalne konference.

Prvi je bil v Lusaki (Zambija) za konferenco Afrika-Madagaskar (CIAM) in drugi za medinšpektorialno konferenco Evropa-Bližnji Vzhod (CIME) v Frascatiju pri Rimu, obe v drugi polovici 2023. V začetku 2024 so na vrsti tri medinšpektorialne konference južne Amerike (Brazilija CIB, srednja področja CINAB in južne države z Argentino CICSAL). Medinšpektorialne konference držav severne Amerike, Azije in Oceanije pa pridejo na vrsto še vse do letošnjega septembra.

Pomenljivo srečanje omogoča medsebojna srečevanje, molitev, rezmišljanja, pogovor, pa tudi sprejem odločitev.

Vse delo spremlja Vrhovna predstonjica, mati Chiara Cazzuola in sedem sester vrhovnega sveta, odgovornih za posamezna področja animacije v naši Družbi. Teme, ki jih seminar obravnava so : vodstvo, sinodalnost in rodovitnost.

Mati v prvem delu dneva predlaga karizmatično vsebino, kjer sta močno navzoča don Bosko in mati Marija Dominika Mazzarelo, začetki Družbe in prva morneška skupnost z vidika animacije in vodenja.

Za poglobitev tematik sodelujeno nekateri stalni predavatekji, kot sta nekdanji vrhovni predstojnik SDB, g. Pascual Chavez Villanueva in dr. Bernardo Tora. Vsak seminar pa obogatijo prispevki, ki se nanašajo na okolja, v katerih sestre določene medinšpektorialne konference živijo in delujejo.

Delo navzočih poteka v delavnicah, ki pa jih spremlja tako tihota, molitev in seveda vsakodnevno obhajanje Evharistije, kar da pogled vere na okoliščine, kjer njihove skupnosti živijo.

Vsakodnevna “lahka noč” Matere naredi povzetek in navzočim predstavi življenje Družbe v raznih, posebno zahtevnejših okoljih. Njena zaključna beseda Seminarja pa navzočim ponudi zelo natančne smernice za to, da bo postalo to, kar je bilo obravnavano, življenje.

Iz poročil Seminarjev, ki so že potekali, je čutiti navdušenje in hvaležnost tudi za takšne vrste vzpodbudo pri življenju in delovanju naše redovne ustanove.


Povzeto po: www.cgfmanet.org

Foto: www.cgfmanet.org