VSI SVETNIKI

Sv. Lucija, prosim izprosi mi pri Jezusu dobro vidno polje, da bom lahko vozila. Sv. Jožef, prosim uredi zadeve v zvezi s fantovo zaposlitvijo – ti veš, za kaj je dobro, da je sedaj brez službe in kdaj jo bo dobil. Sv. Peter, prosim, daj nam močno vero in bodi milostljiv, ko bomo stali pred vrati v nebesa. Jezus in vsi svetniki, hvala, da za ljubezen in pomoč.