SV. ZAKON

Drage sestre, prosim molite zame in za mojega fanta, da se bova v spoštovanju pripravljala na sv. zakon.