“Vedno naprej, s pozitivnim pogledom v prihodnost!”

Tako nas je vzpodbudila sr. Maria Assunta Sumiko Inoue, ob zaključku kanonične vizitacije, ki jo je imela v naši slovensko-hrvaški inšpektoriji »Marija Pomočnica« (SLC) od 15. februarja do 30. aprila 2023.

V nedeljo, 30 aprila 2023, smo se zbrale v inšpektorijalni hiši na Rakovniku v Ljubljani skoraj vse hčere Marije Pomočnice (FMA) in kandidatinje, da bi prisluhnile odmevu na vizitacijo in priporočilom, ki nam jih sr. Maria Assunta zapušča po tem, ko je obiskala vse naše skupnosti, se pogovorila z vsako izmed nas in z mnogimi našimi sodelavci, pastirji naših krajevnih cerkva, člani Salezijanske družine, župnijskimi občestvi, itd. Zahvalila se je za dobro pripravljeno vizitacijo, za vsa srečanja in kulturno utrinke, ki so, ne le popestrili njeno bivanje med nami, pač pa ji omogočili širši vpogled v slovenski in hrvaški družbeni kontekst ter v realnost Cerkve v Sloveniji in na Hrvaškem. Kot je sama dejala, ji je vse koristilo za to, da je spoznala in bolje razumela našo stvarnost ter umeščenost in odgovor naše karizme na potrebe Cerkve in zlasti mladih danes.


Obisk ji je dal priložnost, da se je zazrla v konkreten obraz naše inšpektorije SLC in na koncu z veseljem zatrjuje, da so naše skupnosti lepa vzgojna okolja, zelo blizu otrokom, mladim in odraslim preko raznoterih oblik vgojno-pastoralnega delovanja. Na poseben način je izpostavila delo za evangelizacijo, zlasti na katehetskem področju ter preko raznih ponudb in programov za mlade. Ovrednotila je vse vzgojno spremljanje mladih, da bi rasli v veri in tudi sami postali animatorji in sopotniki drugih mladih v Cerkvi in v družbi na splošno. Opogumila nas je, naj v svojih srcih vedno znova poživljamo misijonarski ogenj, da bodo naša krščanska občestva, četudi manj številna, zvesta in aktivna v hoji za Jezusom.

Sr. Maria Assunta je izrazila posebno veselje nad novimi poklici, ki so sad načrtnega prizadevaja za to, da bi zlasti dekleta spoznala, kaj Bog od njih pričakuje. Spomnila je, da je to cilj, h kateremu teži vse naše pastoralno delovanje in vzpodbudila nas je, naj še naprej pospešujemo poklicno animacijo v vseh vzgojnih okoljih. Srečala se je z nekaterimi člani Salezijanske Družine in vidi možnosti, da bi se v naših okoljih poživile oziroma rodile še druge veje salezijanske karizme.

Da bomo lahko mnogim posredovale lepoto naše salezijanske posvetitve in bile kot sinodalne skupnosti še naprej rodovitne v našem poslanstvu, nam nadalje sr. Maria Assunta svetuje, naj si še na poseben način prizadevamo za celostno oblikovanje, ki daje kvaliteto našemu življenju, za materinsko in sočutno ljubezen do vseh ter za odprtost za novo in drugačno, ki rojevata ustvarjalnost in spontanost v skupnosti, v apostolatu, v molitvi.

Ta priporočila je podkrepila s podelitvijo don Boskovih sanj o dveh stebrih: Evharistiji in Mariji, ki zagotavljata, da barka Cerkve pluje naprej tudi sredi neviht in pasti današnjega časa. Te sanje smo kot inšpektorialna skupnost že poglabljale na našem zadnjem Inšpektorialnem zboru in zato s hvaležnostjo sprejmemo nove poudarke, ki nam jih posreduje nekdo, ki v Božjem imenu prihaja iz centra naše Družbe, ki skrbi za to, da danes in tukaj živimo karizmo naših Ustanoviteljev, don Boska in Marije Dominike Mazzarello. Sr. Maria Assunta nas je v tej luči povabila naj bodo naše vzgojne skupnosti viden izraz občestva ljubezni in poslanstva na barki Cerkve z držo poslušanja, podelitve in izhoda  na nova geografska in eksistenčna obrobja; naj bomo v moči Evharistije tudi me kruh, ki je simbol sinodalnosti, saj v sebi združuje različne elemente, da postanejo ena sama stvarnost in se potem lomi ter daruje za druge, da bi imeli življenje; in slednjič nas je spomnila, da je Marija Pomočnica naša Mati in Voditeljica, zato naj se od nje učimo poslušanja, nežnosti in sodelovanja, naj bomo učljive, ko poglabljamo našo identiteto Marijinih hčera in smo skupaj z njo »vzgojiteljice duš«.

Hčere Marije Pomočnice slovensko-hrvaške Inšpektorije smo hvaležne sr. Maria Assunti, ker je tako prisrčno in pozorno hodila z nami, vstopila in ostala v srcih vseh, ki jih je srečevala in ker bo še naprej del naše poti uzrte v prihodnost.