V Tebi je izvir življenja


To je naslov taizejskega speva, ki je od 28. decembra 2023 do 1. januarja 2024 odzvanjal v polnih Stožicah, pa tudi v župniji Sv. Jakoba. V Ljubljani je namreč potekalo Evropsko srečanje mladih 2023. Taizejski bratje so ob pomoči številnih slovenskih in mednarodnih prostovoljcev ter organizacij gostili približno 5000 mladih iz Evrope in skoraj vseh ostalih celin.

V župnijski pripravljalni ekipi Sv. Jakoba smo sodelovale tudi študentke Študentskega doma Alojzije Domanjko. Z ekipo smo tako organizirale molitve v šentjakobski cerkvi, pogovorne skupine in delavnice, poskrbele smo za to, da je vsak romar imel svojega gostitelja … Dela nam med
pripravo in v dneh srečanja ni zmanjkalo :). Z gotovostjo pa lahko zapiševa, da je bil naš trud bogato poplačan. Vseh 50 romarjev naše župnije je ustvarilo nepozabno vzdušje s svojo preprostostjo, potrpežljivostjo in prijaznostjo.

Na pogovornih skupinah in delavnicah so zavzeto sodelovali, odprli pa so tudi mnoga globoka vprašanja, ki so nas medsebojno
obogatila. V samo nekaj dneh so se spletla številna prijateljstva, nastala je prava mala skupnost. Del te so bili tudi gostitelji, ki so svoje domove odprli neznancem. Po odzivih, ki so jih z nami delili med svetima mašama, lahko sklepamo, da so bili nad njimi navdušeni.

Tudi sestre FMA so v našem študentskem domu gostile 8 deklet. Na odličnem zaključnem kosilu v družbi sester, romarjev in prostovoljcev je po zraku vel duh hvaležnosti in besed ob slovesu: »Bog vas blagoslovi! Srečno pot, ostanimo povezani v molitvi! Pa nasvidenje v Talinu!«


Metka Vrbinc, Klara Perhaj

Foto: arhiv ŠDAD