STISKA

Sem v čustveno psihični stiski, prosim za molitev. Bog povrni.