Sestre FMA na Nacionalni konferenci o mladinski pastorali

Sobota, 17. 2. 2024, je za s. Majdo, s. Mojco in s. Barbaro skupaj s sodelavko Emo še na poseben način minila v znamenju mladih, saj smo se v Zavodu Sv. Stanislava udeležile Nacionalne konference o mladinski pastorali. Letošnji poudarek je bil na uvajanju mladih v molitev, saj je to leto v Katoliški Cerkvi posvečeno molitvi.

Udeleženci iz različnih mladinskih organizacij in pastoralni delavci smo dan začeli s sv. mašo, ga nadaljevali z medsebojnim spoznavanjem, nato pa v uvodnem pozdravu prisluhnili  mariborskemu nadškofu Alojziju Cviklu ter predavateljema na temo molitve, tj. jezuitu p. Janezu Poljanšku in laikinji Metki Vombergar. Oba sta poudarila moč molitve, ki pa se je mladi učijo najprej prek zgledov odraslih. Sledili so odmevi na predavanji po skupinah, kjer smo ugotovili, da je molitev navzoča v naših pastoralnih programih, a je včasih premalo pripravljena in nima vedno osrednjega mesta. Prav tako smo ozavestili, da mladi radi molijo po molitvenih obrazcih (npr. rožni venec), kakor tudi s spontanimi zahvalami in prošnjami ter slavljenjem (npr. adoracija).Po kosilu smo pogovore nadaljevali ob vprašanjih o družbeno-kulturnem položaju mladih v Sloveniji ter o njihovem odnosu do vere in o izkušnji Cerkve. Po eni strani opažamo upad mladih vernikov v Cerkvi, po drugi pa se prebujajo mala občestva ter versko udejstvovanje pri animatorjih, skavtih in drugje. Vsekakor ostaja še veliko izzivov za formacijo in evangelizacijo mladih tudi v prihodnje, pri čemer nam je dalo svež zagon taizejsko Evropsko srečanje mladih v Ljubljani.

Konferenco smo končali s pogledom, uprtim v prihodnost, tj. v jubilejno leto 2025, ki bo potekalo pod geslom »Romarji upanja« in želi spodbuditi vernike, da bodo odgovorni graditelji boljšega sveta. Tudi s tem srečanjem smo želeli prispevati k takšnemu svetu …


s. Barbara Poredoš, FMA