Priznanje za 50 let katehetskega dela

Četrtega septembra 2021 so bili katehistinje in katehisti mariborske nadškofije povabljeni v  stolnico, da v Božje roke izročijo prihajajoče katehetsko leto. Na tem srečanju so podelili tudi priznanja za 10, 20, 45 in 50 let dela v katehezi. Med prejemniki priznanja je bila tudi s. Marta Zadravec, ki se katehezi posveča že 50 let. Ker se zaradi Animatlona, ki je potekal v Želimljem, srečanja ni mogla udeležiti, je priznanje prejela dva tedna pozneje v Radljah ob Dravi. Podelil ga je nadškof Alojzij Cvikl vpričo vseh zbranih v cerkvi in sicer pred blagoslovitvijo prenovljenega trga pred cerkvijo, ki se zdaj imenuje po župniku Jožefu Gombocu.

Iskreno ji čestitamo in se veselimo vsega, kar je Bog preko nje lahko delal v srcih otrok, mladih, družin…

Dodajamo povezavo, kjer si lahko preberete več o tem dogodku v Mariboru in v Radljah.