PRAZNIK HVALEŽNOSTI

V času med 24. in 26. aprilom se bo v krajih začetkov naše Družbe FMA (Torino, Mornese, Nizza Monferrato v Piemontu) odvijal svetovni praznik hvaležnosti z naslovom »Moje hčerke so«. Tema srečanja, podprta z logom in himno, izraža naročilo, ki ga je naš ustanovitelj Janez Bosko slišal v sanjah in srečanju z Božjo materjo Marijo, naj poskrbi za novo nastajajočo redovno družbo FMA. Hkrati sestre FMA obeležujemo 150-letnico ustanovitve naše Družbe, kjer bo kot vrhovna mati prvič navzoča s. Chiara Cazzuola.

Začetki tega praznika segajo v leto 1849, ko so mladi, zbrani okrog don Boska, svetniku prvič voščili ob njegovem godu in se mu zahvalili za vse, kar je storil zanje. Podobno se je zgodilo v Morneseju, kjer je prva vrhovna predstojnica sester FMA s. Marija Mazzarello v skupnosti obhajala praznik hvaležnosti na dan svojega godu, 6. julija. Izraz hvaležnosti je tako postal za sestre in mlade izraz oz. spomin srca, ki ne pozabi dobrot, prejetih po dobrih ljudeh.

Od leta 1970 dalje vsaka skupnost FMA skupaj z glavno hišo v Rimu obhaja praznik hvaležnosti 26. aprila, ko obhajamo god Marije, Matere dobrega sveta. Njej se na poseben način zaupa vrhovno predstojnico in njeno poslanstvo znotraj salezijanske karizme.

V letošnjem letu smo se sestre prek molitve, vsebin in animacije s strani Družbe še posebej poglobljeno pripravljale na to tridnevje, sploh v neposredni pripravi na praznik. Vsak teden v aprilu smo bile sestre povabljene, da se ustavimo ob ključnih besedah, ki prikličejo Marijino navzočnost v življenju sester FMA: poklic v duhu Marijinega naročila don Bosku: »Poskrbi zanje, moje hčerke so.«; identiteta kot živ spomenik hvaležnosti Mariji; in spremljanje na poteh življenja po zgledu Marije, ki »se sprehaja« po naših hišah.

Osrednje dogajanje, kjer bo našo slovensko-hrvaško inšpektorijo zastopala inšpektorica s. Mojca Šimenc, se bo odvijalo na treh mestih v navzočnosti sester, mladih, cerkvenih in civilnih oblasti: v Torinu, kjer se je celotna zgodba salezijanske karizme z don Boskom začela; v Morneseju, kjer se je salezijanska zgodba s prvo skupnostjo sester FMA nadaljevala; v Nizzi Monferrato, kjer je Družba FMA dobila nov zagon in se močno razširila po svetu.

Dogajanje na vsakem od teh krajev, sestavljeno iz ogledov samih krajev, srečanj, nagovorov, sv. maš in razvedrila, bo v teh dneh možno spremljati tudi prek spletnih povezav, ki bodo na naši spletni strani voljo vsak dan posebej.

Vabljeni, da se nam pridružite v skupni zahvali Gospodu za dar salezijanske karizme, Družbe sester FMA ter vsega, kar Sv. Duh po nas daje mladim in svetu!


Dogajanje je mogoče slediti on-line:

v nedeljo, 24. aprila,

NA POVEZAVI YouTube in Facebook od 10:30 dalje (najprej intervju mladih z vrhovno predstojnico, ob 12:30 prenos svete maše iz bazilike Marije Pomočnice v Torinu).


v ponedeljek, 25. aprila,

NA POVEZAVI YouTube in Facebook ob 9:15 (trenutek izročitve Mariji in prenos svete maše iz Mornez).

NA POVEZAVI YouTube in Facebook ob 16:30 (praznovanje in izraz hvaležnosti).


v torek, 26. aprila,

NA POVEZAVI YouTube in Facebook ob 16:30 (sveta maša iz Nizze Monferrato).