Posoda duhovna

“Dragocena posoda, za častno uporabo” (prim 2 Tim, 2,20; Rim 9,21)

Ta naziv pomeni, da je Marija postala orodje in prebivališče Svetega Duha: »Sveti Duh bo prišel nadte« (Lk 1,35).

Cerkveni očetje poimenujejo Marijo »izbrano svetišče Svetega Duha« in ne samo »nevesta Svetega Duha«; zato litanijski vzklik »Posoda duhovna« res izrazi: »Posoda, prostor, tempelj Svetega Duha«. Pod tem zornim kotom lahko gledamo vso povezanost med Sveto Trojico in Marijo.

Za nas kristjane, ki smo rojeni iz milosti Svetega Duha, je prav tako resničen občutek, da smo rojeni iz Device Marije, »po delovanju Svetega Duha«. Tudi mi se obračamo na Marijo z besedami vere: »Če sem našel milost pred teboj, mi pošlji Svetega Duha.« (prim Neh 2,5; Lk 1,35).

 

(Ob Marijinem liku, ki osvetljuje Oratorij 2017, bodo ta spletni uvodnik spremljala kratka razmišljanja ob litanijskih vzklikih in ostajala na razpolago v arhivu.)