50-letnica navzočnosti HMP na Bledu

 

Ker iz Božje polnosti prejemamo milost za milostjo leto za letom,

se želimo skupaj z župnijsko skupnostjo Bogu zahvaliti

za vse delo Njegove ljubezni v 50 letih navzočnosti naše

skupnosti hčera Marije Pomočnice na Bledu.

 

Ta zahvala bo obhajanje evharistije

v nedeljo, 11. junija, ob 10. uri v župnijski cerkvi sv. Martina.

Po sveti maši bo druženje ob pecivu pred cerkvijo.