Misijonsko poslanstvo

Prvega februarja je v kapeli vrhovne hiše salezijancev v Rimu, v okviru evharističnega bogoslužja, ki ga je vodil vrhovni predstojnik, g. Ángel Fernández Artime, potekala izročitev misijonskega križa sedmim hčeram Marije Pomočnice in dvema salezijancema.

Pri bogoslužju so bile poleg novih misijonarjev navzoče vrhovna predstojnica hčera Marije Pomočnice, m. Yvonne Reungoat, njena namestnica, s.  Chiara Cazzuola, vrhovna svetovalka za misijone, s. Alaíde Deretti, ter nekaj drugih predstavnic FMA in predstavnikov SDB, v skladu z zdravstvenimi ukrepi v tem času pandemije.

V homiliji je vrhovni predstojnik izrazil prepričanje, da bi brez misijonskega srca don Boska in sv. Marije D. Mazzarello, ki sta poslala prve misijonarje le nekaj let po ustanovitvi obeh redovnih družb, se ti ne bi tako razširili: »Prav misijonskost je dala družbama FMA in SDB svetovno razsežnost za dobro mladih. Najdragocenejša izkušnja v mojem življenju je bila hoja po poteh, cestah, ki so jih prehodile misijonarke FMA in misijonarji SDB na Ognjeni zemlji.«

Po homiliji je g. Ángel blagoslovil misijonske križe. V 151. misijonski odpravi je 24 SDB, od katerih pa sta v Rimu navzoča le dva, drugih 22 pa zaradi pandemije čaka primeren čas za odhod v misijone v svojih deželah. Vrhovna predstojnica FMA je izročila misijonski križ sedmim FMA, dve pa sta v tem času že v misijonih.

Pred zaključnim blagoslovom se je m. Yvonne Reungoat zahvalila vrhovnemu predstojniku za možnost skupnega obhajanja tega pomembnega dogodka prav na kraju, ki ga je ob baziliki Srca Jezusovega zaznamovala don Boskova navzočnost: »Misijonskost je sestavni del karizme in zato voščim, da bi številni SDB in FMA še naprej prisluhnili Božjemu klicu in se tako odzvali na potrebe najbolj ubogih deklet in fantov po vsem svetu. Želim vam, da bi svoja življenja popolnoma darovali in tako prinašali Jezusovo navzočnost tja, kamor ste poslani.«

Nove misijonarke FMA sedaj nadaljujejo s pripravo in razločevanjem, ki bo pripeljalo do določitve njihovega misijona. Zaradi pandemije preko spleta sledijo misijonski formaciji Papeške univerze Urbaniana, v okviru redovne ustanove pa za njihovo pripravo skrbi vrhovna svetovalka za misijone, s. Alaíde Deretti, s sodelavkami.