FIAT 90

Letošnji postni čas je 25 punc začelo že  nekoliko prej. Svojo pot smo začele 4. januarja in jo hodile vse do velike noči,  torej 90 dni. Podale smo se na pot po Marijinem zgledu z njenim geslom »Fiat- Zgodi se«, da bi lahko tudi v svojih življenjih s temi besedami odgovarjale na vse, kar se nam dogaja.

Na poti FIAT-a smo se učile, kako Gospoda slaviti s telesom, mislimi in dušo. Pri tem so nam pomagale različne odpovedi npr. sladkarijam, socialnim omrežjem, filmom,  večopravilnosti, opravljanju … In spodbude kot so redna molitev, branje Svetega pisma in telovadba. Vse to nam je pomagalo, da smo odpravljale nepotrebne razvade in tako pridobile čas za Gospoda.

Tedensko smo se srečevale v manjših skupinah, kjer smo si podelile izzive, razmišljanja, težave in kamne spotike preteklega tedna. Ob nedeljskih srečanjih, ko smo imele skupinsko srečanje, pa smo si podelile razmišljanje ob nedeljskem odlomku in prisluhnile razmišljanju ene izmed sester hčera Marije Pomočnice (FMA). Vsa ta srečanja so nam pomagala vztrajati in se boriti, tudi ko je bilo težko. Na poti so bile z nami sestre hčere Marije Pomočnice, za kar smo jim iz srca hvaležne. Enkrat tedensko so nas navdale z razlago Božje besede. Vsaka izmed sester pa je spremljala tudi po eno manjšo skupinico deklet. Pomagale so nam odkrivati pravo pot, nas vedno znova poslušale, usmerjale k Njemu ter nas priporočale v molitvah.

Naša pot nas je peljala skozi različna vprašanja in dvome, ko smo iskale mejo med služenjem drugim in izpolnjevanjem nalog. Učile smo se prisluhniti sebi in Bogu ter tako slediti Njegovi volji. Vsaka je hodila svojo pot, vsaka svoje boje, a hkrati smo bile povezane, si bile v oporo, spodbudo in motivacijo.

V nas se je v tem času zbudila hvaležnost za to, da smo pot lahko hodile skupaj. Hvaležne smo za vse milosti in spoznanja, ki smo jih prejele na tej poti. FIAT je bila lepa izkušnja, ki je v nas zbudila željo po Gospodu in vsakodnevnem izgovarjanju Marijinega »zgodi se«.

Lucija in Barbara