ČISTOST

Za vse, da bi ponovno odkrili pomen in veličino svete čistosti in da bi se čim bolj trudili za to krepost vseh kreposti, ki je tako ljuba Jezusu in Mariji.