ŽIVLJENJE

Prosim molite zame, da se uredi moje osebno življenje tako, kot je treba. Molite, da bom na zame pomembnih življenjskih področjih (ljubezen in služba) srečna in realizirana.

Hvala in Bog vam povrni.