ZDRAVJE MOŽA

Prosim vas prosite in molite za ozdravitev mojega moža. Bog lonaj.