ZDRAVJE IN NOTRANJI MIR

Prosim, molite za zdravje in notranji mir naše družine. Hvala.