ZDRAVJE

Prosim vas, da molite za zdravje strica, in za njegovo družino.

Hvala in naj vas Bog blagoslovi.