ZDRAVJE

Prosim vas, da molite za zdravje moje mame, ki je v težki preizkušnji bolezni. Prosim tudi za zdravje mene in vse moje družine. Naj vam dobri Gospod povrne tisočkrat.